Aktualności

14 lutego 2018

Stanowisko nr 10 / 2018

Stowarzyszenia Demokratyczne Państwo Prawne w siedzibą w Opolu             Stowarzyszenie Demokratyczne Państwo Prawne w Opolu stanowczo protestuje przeciwko zatrzymaniu w dniu 14 lutego 2018r. Władysława Frasyniuka, […]
12 lutego 2018

Przypominamy o kolejnym spotkaniu z cyklu ,,Edukacja Obywatelska”. Serdecznie zapraszamy.

O nas

Stowarzyszenie Demokratyczne Państwo Prawne jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Opole. Stowarzyszenia może działać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie Demokratyczne Państwo Prawne zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 6 września 2017r., pod numerem KRS 693757.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z aktualnościami dotyczącymi naszego stowarzyszenia.

Celami Stowarzyszenia są: krzewienie i obrona zasad demokratycznego państwa prawnego, wspieranie i obrona wolności i praw osobistych człowieka i obywatela, w tym: wolności i praw politycznych, wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturowych, troska o dobro wspólne oraz przestrzeganie i poszanowanie prawa, obrona zasady trójpodziału władzy oraz niezależności i odrębności Sądów i Trybunałów od innych władz państwowych, strzeżenie dziedzictwa państwowego, poszanowanie i obrona dobrego imienia bohaterów polskiej demokracji oraz krzewienie najlepszych tradycji i demokratycznych osiągnięć Pierwszej, Drugiej i Trzeciej Rzeczpospolitej, zachowanie i rozwijanie demokratycznego dorobku i osiągnięć Trzeciej Rzeczypospolitej, monitorowanie organów władzy publicznej w zakresie ich działania na podstawie i w granicach prawa oraz przeciwdziałanie istnieniu i działaniu wszelkich organizacji, które odwołują się lub propagują totalitarne metody i praktyki działania, albo tych, które w programie lub działalności nawołują do nienawiści rasowej, narodowościowej lub do jakiejkolwiek dyskryminacji.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego działania i obrony demokratycznego państwa prawnego.