Aktualności

6 czerwca 2018

Po spotkaniu z prof. Tadeuszem Sławkiem

Kolejny wyjątkowy gość zawitał do Opola. Dzięki wielowątkowemu spojrzeniu na problemy edukacyjne i społeczne mieliśmy okazję uczestniczyć w niezwykłej uczcie intelektualnej. Prof. Tadeusz Sławek utwierdził nas […]
22 maja 2018

Stowarzyszenie Demokratyczne Państwo Prawne zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu ..Edukacja Obywatelska”. Naszym gościem będzie Pan prof. Tadeusz Sławek

            Stowarzyszenie Demokratyczne Państwo Prawne zaprasza w dniu 5 czerwca 2018 r., o godz. 17.30, w budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu, […]

O nas

Stowarzyszenie Demokratyczne Państwo Prawne jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Opole. Stowarzyszenia może działać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie Demokratyczne Państwo Prawne zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 6 września 2017r., pod numerem KRS 693757.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z aktualnościami dotyczącymi naszego stowarzyszenia.

Celami Stowarzyszenia są: krzewienie i obrona zasad demokratycznego państwa prawnego, wspieranie i obrona wolności i praw osobistych człowieka i obywatela, w tym: wolności i praw politycznych, wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturowych, troska o dobro wspólne oraz przestrzeganie i poszanowanie prawa, obrona zasady trójpodziału władzy oraz niezależności i odrębności Sądów i Trybunałów od innych władz państwowych, strzeżenie dziedzictwa państwowego, poszanowanie i obrona dobrego imienia bohaterów polskiej demokracji oraz krzewienie najlepszych tradycji i demokratycznych osiągnięć Pierwszej, Drugiej i Trzeciej Rzeczpospolitej, zachowanie i rozwijanie demokratycznego dorobku i osiągnięć Trzeciej Rzeczypospolitej, monitorowanie organów władzy publicznej w zakresie ich działania na podstawie i w granicach prawa oraz przeciwdziałanie istnieniu i działaniu wszelkich organizacji, które odwołują się lub propagują totalitarne metody i praktyki działania, albo tych, które w programie lub działalności nawołują do nienawiści rasowej, narodowościowej lub do jakiejkolwiek dyskryminacji.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego działania i obrony demokratycznego państwa prawnego.