Ważne, żeby iść

A oto książki, których lekturę proponuje p. Maciej Doroz:

1. Czesław Miłosz, Rodzinna Europa, Czytelnik 1990.
2. Stephen Macedo, Cnoty liberalne, Znak 1995.
3. Ernest Gellner,  Narody i nacjonalizm, PIW 1991.
4. Sandor Marai, Ziemia! Ziemia!, Czytelnik 2005.
5. Zbigniew Herbert, Martwa natura z wędzidłem, Wydawnictwo Dolnośląskie 1993.
6. Isaiah Berlin, Cztery eseje o wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN 1994.
7. Tony Judt, Źle ma się kraj, Czarne 2011.
8. Adam Zagajewski, Poeta rozmawia z filozofem, Zeszyty Literackie 2007.
9. Marcin Król, Europa w obliczu końca, Wydawnictwo Czerwone i Czarne 2012.
10. Claudio Magris, Dunaj, Czytelnik 1999.
11. Miguel de Unamuno, O poczuciu tragiczności życia, Wydawnictwo literackie 1984.
12. Adam Michnik, Szanse polskiej demokracji, Aneks 1984.
13. Josif Brodski, Mniej niż ktoś. Eseje, Znak 2006.
14. Peter Berger, Anton Zijderveld, Pochwała wątpliwości, Vis-a-vis 2015.
15. Vaclav Havel, Listy do Olgi, Wydawnictwo Naukowe PWN 1993.